Terms & Conditions

INLEIDING

Hierdie bepalings en voorwaardes beheer u gebruik van die webwerf en aanlyn inkopies. Alle verwysings na “die Maatskappy”, en “ons” in hierdie bepalings en voorwaardes word verwys na Blits Elektries, TV & Hardeware BK, ‘n beslote korporasie wat in die Republiek van Suid-Afrika opgeneem is en/of soos verwys as Blits Elektrisiëns & Hardeware en/of Blits Online. Alle verwysings na “jy” en “jou” word verwys na enige gebruiker of besoeker van www.blitspta.co.za of www.blits.online

DEFINISIES

Rekening beteken ‘n unieke rekening wat vir u geskep is om toegang tot ons Diens of dele van ons Diens te verkry.

Maatskappy (na verwys as óf “die Maatskappy” of “Ons” in hierdie ooreenkoms) verwys na Blits Elektries,TV & Hardeware BK.

Koekies is klein lêers wat op u rekenaar, mobiele toestel of enige ander toestel deur ‘n webwerf geplaas word, wat die besonderhede van u blaaigeskiedenis op die webwerf bevat onder die vele gebruike daarvan.

Die land verwys na Suid-Afrika.

Toestel beteken enige toestel wat toegang tot die Diens kan verkry, soos ‘n rekenaar, ‘n selfoon of ‘n digitale tablet.

Persoonlike data is enige inligting wat verband hou met ‘n geïdentifiseerde of identifiseerbare individu.

Diens verwys na die webwerf.

Diensverskaffer beteken enige natuurlike of regspersoon wat die data namens die Maatskappy verwerk. Dit verwys na derdeparty-maatskappye of individue wat deur die Maatskappy in diens geneem is om die Diens te fasiliteer, om die Diens namens die Maatskappy te lewer, om dienste wat verband hou met die Diens uit te voer of om die Maatskappy te help om te analiseer hoe die Diens gebruik word.

Derdeparty-sosiale mediadiens verwys na enige webwerf of enige sosiale netwerkwebwerf waardeur ‘n gebruiker kan aanmeld of ‘n rekening kan skep om die Diens te gebruik.

Gebruiksdata verwys na data wat outomaties ingesamel word, hetsy gegenereer met behulp van die Diens of van die Diensinfrastruktuur self (byvoorbeeld die duur van ‘n bladsybesoek).

Webwerf verwys na óf BLITS aanlyn, toeganklik vanaf www.blits.online en / of BLITS Elektrisiëns & Hardeware, toeganklik vanaf www.blitspta.co.za

U beteken die individu wat toegang tot die Diens of die maatskappy verkry of gebruik, of namens watter sodanige individu toegang tot die Diens verkry of gebruik, soos van toepassing.

TOESTEMMING OM DIE WEBWERF EN VRYWARING TE GEBRUIK

Die Maatskappy laat die gebruik van hierdie webwerf toe onderhewig aan die bepalings en voorwaardes. Deur hierdie webwerf op enige manier te gebruik, sal u geag word dat u al die bepalings en voorwaardes onvoorwaardelik aanvaar het. U mag nie hierdie webwerf gebruik as u nie instem tot die bepalings en voorwaardes nie.

Vrywaring

Enige persoon wat toegang tot hierdie webwerf verkry of staatmaak op hierdie webwerf of die inligting vervat in hierdie webwerf, doen dit op sy of haar eie risiko.

Terwyl die Maatskappy redelike maatreëls tref om te verseker dat die inhoud van hierdie webwerf akkuraat en volledig is, maak die Maatskappy geen voorstellings of waarborge nie, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, met betrekking tot die kwaliteit, tydigheid, werking, integriteit, beskikbaarheid of funksionaliteit van hierdie webwerf of ten opsigte van die akkuraatheid, volledigheid of betroubaarheid van enige inligting op hierdie webwerf.

Alle inligting wat op hierdie webwerf verskaf word, word verskaf “soos dit is” sonder waarborg van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitend, maar nie beperk nie tot, die geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, gebruik vir ‘n spesifieke doel, volledigheid of nie-oortreding, soos in die wet toegelaat mag word.

Die Maatskappy aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige foute of weglatings op hierdie webwerf nie.

Die Maatskappy gee ook geen waarborg of voorstelling, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, dat die inligting of lêers wat op hierdie webwerf beskikbaar is, vry is van virusse, spyware, malware, trojane, vernietigende materiale of enige ander data of kode wat die werking, stabiliteit, sekuriteitsfunksionaliteit of inhoud van u rekenaarstelsel, rekenaarnetwerk of enige mobiele toestel, hardeware of sagteware op enige manier kan korrupteer of in gevaar stel nie.

WEBWERF-OPDATERINGS, INSLUITEND BEPALINGS EN VOORWAARDES

Die Maatskappy behou die reg voor om die bepalings en voorwaardes van tyd tot tyd en sonder enige kennisgewing op te dateer en / of te wysig, en u word dienooreenkomstig aangemoedig om die webwerf gereeld na te gaan. As u hierdie webwerf gebruik nadat sulke opgedateerde of gewysigde bepalings en voorwaardes op hierdie webwerf vertoon is, sal geag word dat u sulke opdaterings of wysigings aanvaar het.

U mag enige tyd ophou om die webwerf te gebruik sonder om ons te kontak. Dit sal nie die uitkoms van u toegang tot die webwerf beïnvloed nie.

HANTERING VAN DERDE PARTYE

Hierdie webwerf kan skakels of verwysings na ander webwerwe (“Derdeparty-webwerwe”) buite ons beheer bevat, insluitend dié van adverteerders. Hierdie bepalings en voorwaardes is nie van toepassing op die derdeparty-webwerwe nie en die maatskappy is nie verantwoordelik vir die praktyke en / of privaatheidsbeleid van daardie derdeparty-webwerwe of die koekies wat daardie webwerwe mag gebruik nie.

Alhoewel hierdie webwerf skakels na derdeparty-webwerwe kan verwys of verskaf, is u gebruik van sulke derdeparty-webwerwe geheel en al op u eie risiko, en ons is nie verantwoordelik vir enige verlies, uitgawe, eis of skade nie, hetsy direk, indirek of gevolglik, wat voortspruit uit u gebruik van sulke derdeparty-webwerwe of u vertroue van enige inligting daarin vervat.

Ons het geen beheer oor derdeparty-webwerwe nie en u stem in dat ons geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid aanvaar vir enige inhoud, data, goedere of dienste op of via derdeparty-webwerwe nie, of enige skade, skade wat veroorsaak word of na bewering veroorsaak mag word deur of in verband met u gebruik van sodanige inhoud, inligting, goedere of dienste of andersins beskikbaar op of deur sulke derdeparty-webwerwe. U stem ook in om dit heeltemal op eie risiko te doen as u deur derdeparty-webwerwe blaai.

PERSOONLIKE INLIGTING EN PRIVAATHEID

BLITS is daartoe verbind om die veiligheid en beskerming van die persoonlike inligting wat ons verwerk, te verseker, en om ‘n voldoenende en konsekwente benadering tot databeskerming te bied. Ons het nog altyd ‘n robuuste en effektiewe databeskermingsprogram in plek gehad wat voldoen aan bestaande wetgewing en bly by die databeskermingsbeginsels. Ons erken egter ons verpligtinge in die opdatering en uitbreiding van hierdie program om aan die eise van die GDPR & POPI te voldoen.

Ons respekteer jou privaatheid. Indien u besluit om van ons webwerf gebruik te maak, is die persoonlike inligting wat ons benodig suiwer vir die toegang en gebruik van die webwerf.

Dit is u verantwoordelikheid om enige van u persoonlike inligting wat u aan ons verskaf, op te dateer sodra dit nie meer akkuraat en volledig is nie.

Ons kan ook versoek dat u, u persoonlike inligting via die webwerf aan ons voorlê om toegang tot sekere elemente van die webwerf te verkry of gebruik te maak van die dienste wat ons op of via die webwerf lewer.

U waarborg dat die persoonlike inligting wat u gee, korrek, op datum en omvattend is. U sal toegang tot die webwerf geweier word as u hierdie waarborg oortree of later vasbeslote is om hierdie waarborg te oortree.

Ons kan pogings aanwend om die persoonlike inligting wat u aan ons verskaf, te verifieer. U verskaf u onvoorwaarlike goedkeuring vir hierdie verifikasieproses. U erken en stem in dat u toegang tot die webwerf beperk kan word totdat die verifikasieprosedure suksesvol voltooi is.

Die doeleindes waarvoor ons u persoonlike inligting sal gebruik, is soos volg: om u te kontak met betrekking tot huidige of nuwe produkte of dienste, om u in te lig oor nuwe funksies, spesiale aanbiedinge en promosiekompetisies en om u ervaring op ons webwerf te verbeter deur onder meer statistiese nie-persoonlike blaaigewoontes te monitor en met ons te handel.

Die Maatskappy sal nie u persoonlike inligting vir enige doel (behalwe soos hierbo genoem) gebruik sonder u uitdruklike toestemming nie. Ons sal nie u persoonlike inligting sonder u toestemming aan derde partye verskaf of bekend maak nie, tensy die gebruik of openbaarmaking vereis word om te voldoen aan toepaslike wetgewing, ‘n bevel van die hof of regsproses wat op die Maatskappy bedien word; en/of openbaarmaking nodig is om die regte of eiendom van die Maatskappy te beskerm en te verdedig nie.

Ons sal geregtig wees om u persoonlike inligting bekend te maak aan van ons werknemers en / of derdeparty-diensverskaffers wat ons help om via ons webwerf of e-pos met u te kommunikeer en dus u persoonlike inligting moet ken om ons te help om behoorlik en doeltreffend met u te kommunikeer. Ons sal verseker dat al sulke werknemers en / of derdeparty-diensverskaffers wat toegang tot u persoonlike inligting het, gebonde is aan toepaslike en wetlik bindende vertroulikheid en nie-gebruiksverpligtinge rakende u persoonlike inligting.

Ons sal u persoonlike inligting as streng vertroulik beskou; op u versoek sal ons dit terugbesorg of vernietig ons enige van u persoonlike inligting onmiddellik in ons besit of beheer.

Die veiligheid van u persoonlike data is vir ons belangrik, maar onthou dat geen metode van oordrag oor die internet of metode van elektroniese berging 100% veilig is nie. Terwyl ons daarna streef om kommersieel aanvaarbare middele te gebruik om u persoonlike data te beskerm, kan ons nie die absolute sekuriteit daarvan waarborg nie.

Met u toestemming kan ons egter u persoonlike inligting vir enige ander doel bekend maak.

As u, u persoonlike inligting aan ‘n derde party bekend maak, soos ‘n entiteit wat ‘n webwerf bedryf wat aan hierdie webwerf of enigiemand anders as die maatskappy gekoppel is, sal die maatskappy nie aanspreeklik wees vir enige verlies of skade, hoe ook al ontstaan, gely deur jou as gevolg van die bekendmaking van sodanige inligting aan die derde party nie. Dit is omdat ons nie reguleer of beheer hoe daardie derde party jou persoonlike inligting gebruik nie. U moet altyd seker maak dat u die privaatheidsbeleid van enige derde party lees.

PERSOONLIKE INLIGTING EN WETLIKE VERPLIGTINGE

Besigheidstransaksies:

As die maatskappy betrokke is by ‘n samesmelting, verkryging of bateverkope, kan u persoonlike data oorgedra word. Ons sal kennis gee voordat u persoonlike data oorgedra word en onderhewig word aan ‘n ander privaatheidsbeleid.

Wetstoepassing:

Onder sekere omstandighede kan daar van die Maatskappy verwag word om u persoonlike data bekend te maak indien dit deur die wet vereis word of in reaksie op geldige versoeke deur openbare owerhede (bv. ‘n hof of ‘n regeringsagentskap).

Ander wetlike vereistes:

Die Maatskappy kan u persoonlike data bekend maak in die goeie geloofsoortuiging dat sodanige optrede nodig is om:

Voldoen aan ‘n wetlike verpligting.

Beskerm en verdedig die regte of eiendom van die Maatskappy.

Voorkom of ondersoek moontlike oortreding in verband met die Diens.

Beskerm die persoonlike veiligheid van gebruikers van die Diens of die publiek.

Beskerm teen regsaanspreeklikheid.

OPSPORINGSTEGNOLOGIEË EN VERSAMELING VAN KOEKIES

U stem in tot ons privaatheids- en koekiesbeleid deur hierdie webwerf te gebruik. ‘n Koekie is ‘n stuk data wat jou webblaaier op jou rekenaar se hardeskyf stoor wanneer jy ons rekenaarbediener gebruik. Koekies bevat nie tipies enige inligting wat ‘n gebruiker persoonlik identifiseer nie, maar persoonlike inligting wat ons oor jou stoor, kan gekoppel word aan die inligting wat in koekies gestoor en verkry word.

Ons gebruik koekies vir die volgende doeleindes:

Verifikasie – ons gebruik koekies om u te identifiseer wanneer u ons webwerf besoek en terwyl u ons webwerf navigeer.

Status – ons gebruik koekies om ons te help om vas te stel of u by ons webwerf aangemeld is.

Inkopiemandjie – ons gebruik koekies om die toestand van u inkopiemandjie te handhaaf terwyl u op ons webwerf navigeer.

Verpersoonliking – ons gebruik koekies om inligting oor u voorkeure te stoor en om ons webwerf vir u te verpersoonlik.

Sekuriteit – ons gebruik koekies as ‘n element van die sekuriteitsmaatreëls wat gebruik word om gebruikersrekeninge te beskerm, insluitend die voorkoming van bedrieglike gebruik van aanmeldbewyse, en om ons webwerf en dienste oor die algemeen te beskerm.

Advertering – ons gebruik koekies om ons te help om advertensies te vertoon wat vir u relevant sal wees.

Analise – ons gebruik koekies om ons te help om die gebruik en prestasie van ons webwerf en dienste te analiseer.

Koekie toestemming – ons gebruik koekies om jou voorkeure te stoor met betrekking tot die gebruik van die koekies.

Koekies wat deur ons diensverskaffers gebruik word.

Ons diensverskaffers kan koekies gebruik en daardie koekies kan op u rekenaar gestoor word wanneer u ons webwerf besoek.

Ons gebruik Google Analytics om die gebruik van ons webwerf te analiseer. Google Analytics versamel inligting oor die gebruik van webwerwe deur middel van koekies. Die inligting wat met betrekking tot ons webwerf versamel word, word gebruik om verslae oor die gebruik van ons webwerf te skep. Google se privaatheidsbeleid is beskikbaar by: https://www.google.com/policies/privacy/.

Ons kan Google AdSense belangstellingsgebaseerde advertensies op ons webwerf publiseer. Dit word deur Google aangepas om jou belangstellings te weerspieël. Om u belangstellings te bepaal, sal Google u gedrag op ons webwerf en ander webwerwe regoor die web opspoor deur koekies te gebruik. Met hierdie gedragsopsporing kan Google die advertensies wat u op ander webwerwe sien, aanpas om u belangstellings te weerspieël, maar ons publiseer nie belangstellingsgebaseerde advertensies op ons webwerf nie. Jy kan belangstellingskategorieë wat met jou blaaier geassosieer word, bekyk, skrap of byvoeg deur te besoek: https://adssettings.google.com. Jy kan ook opt-out kies van die AdSense vennoot netwerk koekie met behulp van daardie instellings of die gebruik van die Netwerk Advertensie Inisiatief se multi-koekie opt-out meganisme by: http://optout.networkadvertising.org. Hierdie opt-out meganismes self gebruik egter koekies, en as jy die koekies uit jou blaaier skoonmaak, sal jou opt-out nie gehandhaaf word nie. Om te verseker dat ‘n opt-out ten opsigte van ‘n spesifieke blaaier gehandhaaf word, kan jy dit oorweeg om die Google-blaaier-invoegtoepassings te gebruik wat beskikbaar is by: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

Koekies kan “Aanhoudende” of “Sessie” Koekies wees. Aanhoudende koekies bly op jou persoonlike rekenaar of mobiele toestel wanneer jy vanlyn gaan, terwyl Sessiekoekies uitgevee word sodra jy jou webblaaier sluit. Ons gebruik beide sessie en aanhoudende koekies vir die doeleindes hieronder uiteengesit:

Noodsaaklike Koekies:

Tipe: Sessie Koekies

Geadministreer deur: Ons

Doel: Hierdie koekies is noodsaaklik om u te voorsien van dienste wat beskikbaar is via die webwerf en om u in staat te stel om sommige van die funksies daarvan te gebruik. Hulle help om gebruikers te staaf en bedrieglike gebruik van gebruikersrekeninge te voorkom. Sonder hierdie koekies kan die dienste waarvoor u gevra het, nie verskaf word nie, en ons gebruik slegs hierdie koekies om u van die dienste te voorsien.

Koekies Beleid / Kennisgewing Aanvaarding Koekies:

Tipe: Aanhoudende koekies

Geadministreer deur: Ons

Doel: Hierdie koekies identifiseer of gebruikers die gebruik van koekies op die webwerf aanvaar het.

Funksionaliteitskoekies:

Tipe: Aanhoudende koekies

Geadministreer deur: Ons

Doel: Met hierdie koekies kan ons die keuses onthou wat u maak wanneer u die webwerf gebruik, soos om u aanmeldbesonderhede of taalvoorkeur te onthou. Die doel van hierdie koekies is om u ‘n meer persoonlike ervaring te bied en om te verhoed dat u weer u voorkeure moet invoer elke keer as u die webwerf gebruik.

Bestuur van koekies:

Die meeste blaaiers stel u in staat om te weier om koekies te aanvaar en dit uit te vee. Die metodes om dit te doen verskil van een blaaier na die volgende, sowel as van een weergawe na die volgende. U kan egter bygewerkte inligting kry oor die blokkering en verwydering van koekies deur op die volgende skakels te klik:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);

https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); En

https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

UITDRUKLIKE TOESTEMMING

As gebruiker gee u ons uitdruklike toestemming om u data te gebruik op die manier wat in die afdeling persoonlike inligting en privaatheid en koekie beskryf word om u ervaring te verbeter en om te verseker dat ons voortgaan om oplossings te bied wat geskik is vir u inkopie-ervaring op ons webwerf.

WEBWERF AANVAARBARE GEBRUIK

U mag slegs die webwerf gebruik as u 18 jaar of ouer is. As u jonger as 18 is, mag u die webwerf slegs gebruik met die betrokkenheid van u ouer of wettige voog.

U stem in dat u geen toestel, sagteware of ander instrumente sal gebruik om in te meng of te probeer inmeng met die behoorlike werking van hierdie webwerf nie. Daarbenewens stem u in dat u geen robot, spinnekop, ander outomatiese toestelle of handmatige proses sal gebruik om die webwerf of die inligting wat hierin vervat is, te monitor, te kopieer, te versprei of te verander sonder die vooraf skriftelike toestemming van ‘n gemagtigde maatskappyverteenwoordiger (sodanige toestemming word geag te gee vir standaard soekenjintegnologie wat deur internetsoekwebwerwe gebruik word om internetgebruikers na hierdie webwerf te rig) nie.

U mag nie die webwerf gebruik om materiaal te versprei wat lasterlik, aanstootlik , haatspraak bevat of andersins onwettig is nie.

U mag nie die webwerf en / of die inligting daarin vervat tot voordeel van enige ander webwerf vertoon, publiseer, kopieer, druk, plaas of andersins gebruik, sonder die uitdruklike vooraf skriftelike toestemming van ‘n gemagtigde maatskappyverteenwoordiger nie.

As u betrokke is by enige van die genoemde praktyke, soos bepaal in ons uitsluitlike diskresie (en wie se besluit finaal sal wees), sal ons geregtig wees, sonder benadeling van enige ander regte wat ons mag hê, om:

U toegang te beëindig tot die webwerf sonder kennisgewing.

U aanspreeklik te hou vir enige koste wat ons aangaan as gevolg van u wangedrag.

INTELLEKTUELE EIENDOM

Alle intellektuele eiendomsregte, insluitend kopiereg, in alle materiaal, insluitend handelsmerke, logo’s, foto’s, beelde, teks en ander grafika wat deel uitmaak van die webwerf, word deur die Maatskappy besit, alternatiewelik is die Maatskappy die wettige gebruiker daarvan. Sulke regte word beskerm deur beide Suid-Afrikaanse en internasionale intellektuele eiendomswette. Alle data en inligting gekommunikeer aan of van die webwerf en / of enige webwerf inligting sowel as die databasis is die enigste eiendom van die Maatskappy.

Die Maatskappy laat jou toe om gedeeltes van die webwerf elektronies te kopieer en te druk met die uitsluitlike doel om ‘n bestelling by die Maatskappy vir enige van die produkte te plaas.

Enige gebruik van materiaal op die webwerf anders as vir die doel hierbo genoem, insluitend, sonder beperking, die ongemagtigde voorlegging, verwydering, wysiging, verspreiding, kopiëring of verspreiding van kopiereg of ander eiendomsinhoud, sonder die vooraf skriftelike toestemming van die Maatskappy en / of die wettige handelsmerk en / of kopiereg eienaar (indien van toepassing), is verbode en vorm ‘n onregmatige skending van die intellektuele eiendomsregte van die Maatskappy en / of sodanige handelsmerk en / of kopiereg eienaar (indien van toepassing), is verbode en vorm ‘n onregmatige skending van die intellektuele eiendomsregte van die Maatskappy en / of sodanige handelsmerk en / of kopiereg Eienaar.

KLAGTES PROSEDURE

As u voel dat u regte geskend is deur die onregmatige gebruik van die webwerf, ander webwerfgebruikers of derde partye, kan u dit aanspreek deur ons inligtingsbeamptes by cindy.ann@blitspta.co.za te e-pos en vriendelik daarop te let dat u twee vorms aangebied sal word wat voltooi moet word om inligting te versoek om u klagte of wysiging van u persoonlike inligting suksesvol op te los. Die vorms sal help met die wysiging van u persoonlike inligting of klagtes oor die skending van u persoonlike inligting.

WAARBORGE, BEPERKINGS VAN AANSPREEKLIKHEID EN VRYWARINGS

Die maatskappy is nie aanspreeklik vir enige direkte, indirekte, toevallige, spesiale of gevolglike besering, verlies of skade wat kan voortspruit uit u gebruik van, of vertroue op, enige materiaal of inhoud vervat in, of onvermoë om te gebruik, en / of onwettige aktiwiteit op, die webwerf en / of enige gekoppelde derdeparty-webwerf nie. U vrywaar die Maatskappy hiermee teen enige verlies, eis of skade wat deur uself of enige derde party gely kan word wat op enige manier voortspruit uit u gebruik van hierdie webwerf of enige gekoppelde derdeparty-webwerf.

Sonder om afbreuk te doen aan die algemeenheid van enige van die bepalings hiervan, en onderhewig aan die CPA, sal Blits Elektries, TV en Hardeware BK nie te eniger tyd aanspreeklik wees vir enige eise van watter aard ook al en hoe ook al voortspruitend vir direkte of gevolglike verlies of skade wat deur die Kliënt onderhou kan word in verband met die gebruik van die produkte nie en die kliënt vrywaar Blits Elektries, TV en Hardeware BK hiermee teen al sodanige eise.

By die aflewering van die produkte aan die kliënt, sal die risiko vir die produkte aan die kliënt oorgedra word, nieteenstaande dat eienaarskap in die produkte in die maatskappy gevestig kan bly.

REGERENDE REG EN JURISDIKSIE

Hierdie bepalings en voorwaardes sal beheer en geïnterpreteer word in ooreenstemming met die wette van die Republiek van Suid-Afrika. U voortgesette gebruik van die webwerf sal u toestemming en voorlegging aan die jurisdiksie van die Suid-Afrikaanse howe uitmaak rakende alle verrigtinge, transaksies, aansoeke of dies meer wat deur enige party teen die ander ingestel is, voortspruitend uit enige van hierdie bepalings en voorwaardes.

AANLYN AANKOOPBEPALINGS EN -VOORWAARDES

Benewens bogenoemde, vir die gebruik van die webwerf rakende besigtiging en / of aankoop van produkte vanaf die webwerf, is die volgende bepalings van toepassing:

Webwerf Aanlyn Registrasie:

Om produkte van ons webwerf te koop, moet u ten minste 18 jaar of ouer wees. As u jonger as 18 is, mag u die webwerf slegs gebruik met die betrokkenheid van u ouer of wettige voog. Registrasie as koper op die webwerf is gratis en verplig u nie om ‘n aankoop te doen nie. Voordat u die eerste aanlynbestelling kan plaas, moet u eers by ons registreer.

Registrasie en / of gebruik van ons webwerf vorm u aanvaarding en ooreenkoms wat deur die bepalings van ons webwerf beheer moet word. Om te registreer, moet u sekere persoonlike inligting gee, wat beskerm word deur ons privaatheids- en koekiesbeleid.

U sal versoek word, wanneer u by ons registreer, om ‘n e-posadres en ‘n wagwoord in te sluit wat as u webwerf-aanmelding en wagwoord gebruik word. Hou asseblief u wagwoord privaat, aangesien ons nie verantwoordelikheid aanvaar vir skadevergoeding of verliese wat voortspruit uit die gebruik of misbruik van u rekening nie.

Wanneer jou registrasie aanvaar word, sal die koper ‘n bevestigings e-pos op die webwerf ontvang. U moet ons kontak as u nie die bevestigings e-pos ontvang nie.

PRODUKPRYSE EN BESKIKBAARHEID

Die produkte wat op hierdie webwerf vertoon word, is onderhewig aan beskikbaarheid en sal slegs binne die Republiek van Suid-Afrika gelewer word, binne die omskrewe gebiede soos deur die Maatskappy bepaal. Alle pryse wat op die webwerf vertoon word, is slegs geldig en effektief in die Republiek van Suid-Afrika. Die Maatskappy behou die reg voor om, sonder vooraf kennisgewing, pryse of spesifikasies op produkte en dienste wat op hierdie webwerf aangebied word, te staak of te verander sonder om enige aanspreeklikheid hoegenaamd aan te gaan.

Alhoewel ons alles in ons vermoë gedoen het om die produkte wat op die webwerf verskyn so akkuraat as moontlik te vertoon, kan daar variasies in die produkkleur en / of die verpakking wees, dus kan foto wat die produk verteenwoordig, wissel van die werklike produk wat gelewer word.

ONBEDOELDE EN VOOR DIE HAND LIGGENDE FOUTE

Geen bestellings sal verwerk word as ons ‘n onbedoelde en duidelike onakkuraatheid in die pryse van produkte of dienste of die beskrywings van enige van ons produkte of dienste op ons webplatform ontdek nie. As ons bewus word van ‘n prysfout met betrekking tot enige produkte of dienste wat aanlyn deur ons geadverteer word, sal ons geregtig wees om u in kennis te stel van sodanige fout en het u die volgende opsie:

  • kanselleer die transaksie en, as u reeds vir enige produkte betaal het, sal ons u sodanige betaling terugbetaal; Of
  • handhaaf die transaksie en laat ons jou toe om die korrekte prys te betaal voordat die bestelling nagekom word.

Ons beveel aan dat prys- en voorraadbeskikbaarheid bevestig word om teleurstelling te voorkom.

AANKOOP VAN PRODUKTE

Hierdie bepalings en voorwaardes van aanlyn-aankope beheer die bestelling of aankoop van produkte (“Goedere”) deur u vanaf die maatskappy via die webwerf. Die bepalings en voorwaardes van aanlyn-aankope is bykomend tot die gebruiksvoorwaardes van die webwerf.

Sodra u die kassie gemerk het met die naam “Ek aanvaar”, vorm hierdie bepalings en voorwaardes van aanlynaankope ‘n wetlik bindende ooreenkoms tussen u en die maatskappy.

Alle aanlyn bestellings word per e-pos aan u gestuur.

Sodra die maatskappy u bestelling ontvang het, sal ons aanlyn-inkopie-afdeling u binne 48 werksure e-pos om die beskikbaarheid van voorraad en die status van u bestelling te bevestig.

Vir navrae oor kliëntediens rakende aanlyn inkopies, e-pos asseblief enquiries@blits.online

BETALING

Betaling kan gemaak word via PayFast met kredietkaart of via EFT-betalings, in welke geval, moet jy betaling maak binne 24 uur na die indiening van jou bestelling, aangesien die Maatskappy nie die bestelling sal uitvoer totdat jy bevestiging ontvang het dat betaling ontvang is nie.

EFT-betalings moet gemaak word met behulp van die bestelnommer as verwysing.

Indien die Maatskappy om een of ander rede nie die goedere op u bestelling kan verskaf nie, sal ons u telefonies kontak om te reël vir vergoeding via EFT, wat binne 24 uur na ontvangs van u bankbesonderhede gedoen sal word.

BEVESTIGING VAN BESTELLINGS slegs van toepassing op www.blitspta.co.za

U sal ‘n e-pos ontvang wat bevestig wanneer u bestelling gereed is vir afhaal by die winkel wat u vir u bestelling genomineer het. Hierdie proses kan tot 2-3 werksdae na betalingsbevestiging duur.

Jou afhaal dokumentasie en ID moet aangebied word voordat goedere vrygestel kan word. Daar word van u verwag om die kwitansie vir die goedere te onderteken.

AFLEWERING VAN BESTELLINGS

Die produkte wat op hierdie webwerf vertoon word, sal slegs binne die Republiek van Suid-Afrika afgelewer word, binne die gedefinieerde gebiede soos deur die Maatskappy bepaal.

Die Courier Guy sal aandag gee aan die lewering van jou aanlyn aankope. Die waybill-nommer sal aan u per e-pos gestuur word sodra u bestelling gereed is afhaal. U sal u bestelling op https://portal.thecourierguy.co.za kan opspoor. Aflewering kan tot 3-5 werksdae na betalingsbevestiging duur.

Blits Elektries, TV en Hardeware BK se deur-tot-deur aflewerings is slegs van toepassing op bestellings wat by www.blitspta.co.za geplaas word en sal binne 2-3 werksdae vervul word. Let asseblief daarop dat vertragings kan plaasvind wanneer gebruik gamaak word van sekere derdeparty-diensverskaffers.

RISIKO EN EIENAARSKAP

By die aflewering van die produkte aan die kliënt, sal die risiko van en op die produkte aan die kliënt oorgedra word, nieteenstaande dat eienaarskap in die produkte in die maatskappy gevestig kan bly.

KANSELLASIE, TERUGBETALINGS EN OPGAWES

Indien u ‘n bestelling wil kanselleer, moet dit telefonies binne 48 uur gedurende kantoorure gedoen word om onnodige aanspreeklikheid van koerierkoste te vermy. E-pos online shopping kliëntediens enquiries@blits.online of bel 0712707070 om met ons aanlynbestellings personeel te praat.

Volgens die Wet op Elektroniese Kommunikasie en Transaksies (EKT) het u die reg om die goedere binne 7 dae na aflewering om enige rede sonder boete terug te gee, maar u sal aanspreeklik wees vir die koste om die goedere terug te gee. Die maatskappy sal u vergoed vir die bestelling van die aankope via EFT betaling binne 24 uur na ontvangs van die goedere.

Beskadigde of gebrekkige goedere moet binne 24 uur na aflewering aangemeld word. Die maatskappy sal reël vir The Courier Guy dienste om die goedere op eie koste in te samel en sal jou vergoed vir die aankope via EFT betaling binne 24 uur na ontvangs van die goedere.

KANSELLASIES EN OPBRENGSTE

Daar is ‘n paar belangrike dinge om in gedagte te hou met betrekking tot die kansellasie van u bestelling of die terugstuur van die produkte wat u gekoop het.

Indien u ‘n bestelling wil kanselleer, moet dit telefonies gedoen word binne 48 uur nadat u die bevel geplaas het om onnodige aanspreeklikheid van koerierkoste te vermy. Maak asseblief kennis van kantoorure wat van toepassing is.

U kan die goedere binne 7 dae na aflewering om enige rede sonder boete terugbesorg, maar u sal aanspreeklik wees vir die kostes om die goedere terug te gee.

• Beskadigde of gebrekkige goedere moet binne 24 uur na aflewering aangemeld word. Die maatskappy sal reël vir The Courier Guy dienste om die goedere in te samel. Slegs goedere wat direk van ons gekoop is, kan teruggestuur word.

• Maak asseblief seker dat die goedere wat u terugstuur, herverpak word met alle elemente en in die oorspronklike verpakking daarvan.

Vir meer inligting, sien ons volledige bepalings en voorwaardes.

AANLYN SEKURITEIT

As ‘n Blits Elektries, TV en Hardeware BK -kliënt verstaan ons dat as gevolg van die opkoms van aanlyn inkopies, nuwe sekuriteitsgevare ook geskep is. Ons is daartoe verbind om u te help om veilig aanlyn te bly en het verskeie wenke saamgestel wat u altyd in gedagte moet hou:

Kyk of die URL veilig is deur te verifieer of dit begin met “https://” – die “s” na “http” seine dat die webwerf veilig is. Sommige blaaiers sal ook ‘n veilige webwerf wys deur ‘n slot-ikoon voor die URL te vertoon. As u onseker is, ondersoek of daar klagtes of bewerings van swendelary is deur aanlyn na die firma en die webwerf te soek.

Wanneer jy vir ‘ n rekening registreer, moet jy ‘ n sterk wagwoord kies wat hoofletters en kleinletters kombineer, ten minste een syfer en ‘ n spesiale karakter soos: “! # $” ens.

Wees bewus van “phishing” en kwaadwillige e-posse wat u persoonlike inligting benodig. Moenie hulle oopmaak sonder om ‘n IT-beampte te kontak of verwante sekuriteitskontroles te doen nie.

U moet uself beskerm teen malware met gereelde opdaterings aan u antivirusprogram.

As u via ‘n openbare hotspot inkopies doen, hou by bekende netwerke, selfs al is dit gratis, dit is altyd die beste om u Wi-Fi te privatiseer.

Enige tyd wat jy aan die internet koppel met behulp van ‘n Wi-Fi-netwerk wat jy nie besit nie, moet jy ‘n virtuele private netwerk of VPN gebruik.

BESKIKBAARHEID EN BEËINDIGING

Ons sal redelike pogings gebruik om die beskikbaarheid van die webwerf te handhaaf, behalwe gedurende geskeduleerde onderhoudstydperke, en behou die reg voor om die verskaffing van die webwerf of enige deel daarvan met of sonder kennisgewing aan u te staak.

Die Maatskappy kan in sy uitsluitlike diskresie hierdie webwerf beëindig, opskort en verander, met of sonder kennisgewing aan u.

U stem in dat die maatskappy nie aan u aanspreeklik sal wees as dit kies om hierdie webwerf op te skort, te verander of te beëindig nie.

Translate »